E-Tele : 3 TV Series

Senjintachi no soko jikara: Chieizu 2013
Start date: 1. Jan, 1970 / Genre(s): History, Talk-Show | Distributor: E-Tele | Runtime: 25 min |

Otona no kiso eigo 2012
Start date: 1. Jan, 1970 / Genre(s): Distributor: E-Tele | Runtime: 10 min | Language: Japanese

Dai! Tensai TV kun 2011
Start date: 1. Jan, 1970 / Genre(s): Family | Distributor: E-Tele | Runtime: 34 min |